Tala med Torkel.nu

- Injagad I allas snapps-dräggel!

Tala med Torkel
Hej Främling, det är jag som är host-Torkel.
Förlagsvis kan du snapps-skägga och svinsupa innanför korv samtidigt.

Nej men vilken överaskning!

© Olof Larsson 2021
Tar inget ansvar för vad Torkel säger.
Har ingen aning om vad han hostar ur sig, *duhh*

 
Namn:


Freakout %:


Max Hardness:

1

2

3

4

5Min Hardness:

1

2

3

4

5