Tala med Torkel.nu

- Vår kines-Torkel er svin!

Tala med Torkel
Välkommen sned-Främling!
Vad får det lov att vara? Vi har storheter och sorger men allra svår-ångestfullast är nog de förhandlade ekonomierna.

© Olof Larsson 2019
Tar inget ansvar för vad Torkel säger.
Har ingen aning om vad han hostar ur sig, *duhh*

 
Namn:


Freakout %:


Max Hardness:

1

2

3

4

5Min Hardness:

1

2

3

4

5